Regionale og tematiske nettverk

Ved å delta i regionale EU-nettverk kan du finne alliansepartnere og bedre kompetansen din. Du kan også søke Forskningsrådet om støtte til å etablere et regionalt EU-nettverk.

COST - åpent for personer fra alle sektorer og fag med prosjektmidler

COST er et europeisk forsknings- og teknologisamarbeid med deltagelse fra 38 land, samt Israel som er samarbeidende land. Åpent for deltagere fra alle sektorer og fag. Formålet er å bygge nettverk gjennom å løse en felles problemstilling ("COST action"). Aktuelt for forskere og ikke-akademikere med prosjektmidler, på alle karrieretrinn.

Til COSTs nettside

COST-kontakt

Trude Dypvik

    Internasjonalt samarbeid

MSCA RISE - for deg som er lønnet medarbeider i akademia eller andre sektorer

Research and Staff Exchange (RISE) er for deg som er lønnet medarbeider i akademia eller andre sektorer, og som vil jobbe i nettverk og utveksle kunnskap. Søker må ha en prosjektgruppe (konsortium) bak søknad til RISE, som er en ordning under Marie Skłodowska-Curie actions i Horisont 2020. 

Til EUs MSCA-nettsted

MSCA RISE-kontakter

Per Magnus Kommandantvold

    Banebrytende forskning

Berit Sundby Avset

    Banebrytende forskning

Jeg hadde ikke vært med i nettverk om jeg ikke fikk veldig mye igjen.

Forsker Lone Ross Gobakken

Man blir mer ettertraktet som medarbeider og samarbeidspartner hvis man deltar i nettverk.

Professor Pia Lane

Forhåpentlig kan COST senke terskelen for veldig mange flere nordmenn med hensyn til å ta steget ut i den større vitenskapelige verdenen.

Professor Mats Tilset

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 20.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.