Nærings-ph.d. - doktorgradsprosjekt i bedrift

Bedrifter som ønsker å styrke sin forskningskompetanse og -aktivitet kan søke om et doktorgradsprosjekt.

Søyler ved Univsersitetsplassen i Oslo Foto: Jonas Bendiksen

I et Nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt og skal være relevant for bedriften.

En Nærings-ph.d. resulterer i konkrete forsknings- og utviklingsresultater som styrker virksomhetens kjernevirksomhet, produkter og/eller tjenester.

Den ansatte i bedriften får en forskerutdannelse med spesialkompetanse i bedriftens behov og utfordringer.

Samarbeidet med universitet eller høyskolen sikrer økt forskningskompetanse og -kunnskap for både kandidaten og bedriften som helhet.

Det er med andre ord minst tre parter som nyter godt av å starte et Nærings-ph.d.-prosjekt:

  • Bedriften mottar støtte til å styrke sin kjernevirksomhet, tjenester og produkter. Bedriften får bygget kompetanse i virksomheten innenfor egne rammer og behov.
    Nærings-ph.d. er også en fin mulighet til å starte eller opprettholde verdifulle samarbeid med akademia, og gir tilgang til forskningsorganisasjonenes kunnskap, kompetanse og infrastruktur.
  • Kandidaten får en doktorgrad og en forskerutdanning styrket av innsikt i næringslivets sentrale utfordringer, og forskerkompetansen til å løse disse. Gjennom prosjektet har kandidaten tilgang til uvurderlig næringslivskompetanse i egen bedrift og forskningsinstitusjonens ekspertise.
  • Gradsgivende institusjon kan gjennom et Nærings-ph.d.-prosjekt etablere eller videreutvikle et samarbeid med spennende bedrifter med unik ekspertise innenfor sitt fagfelt. Universiteter og høyskoler får ph.d.-kandidater med et næringslivsperspektiv og innsikt i næringslivets utfordringer og behov.

Det er viktig at dere sender inn en endringsmelding via Mitt Nettsted dersom det skulle oppstå endringer i prosjektet.

Gode tips for et godt gjennomført prosjekt

Dokumenter

Les videre: 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 18.34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.