INFRASTRUKTUR-utlysinga 2023

Siste utlysinga av midlar til Nasjonal satsing på forskingsinfrastruktur hadde søknadsfrist 15. november 2023 (skisseutlysinga hadde frist 21. juni 2023). 

Det kom inn 161 søknader som no blir behandla. Vi reknar med å ha resultata klare til hausten. 

Kontakt:

er tildelt siden ordningen ble innført i 2009

6,9milliarder kroner

European Open Science Cloud

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.02 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.