Forskerprosjekt

Vi lyser ut midler til Forskerprosjekt årlig. Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke og være samarbeidspartner i et forskerprosjekt.

Se oversikt over Godkjente norske forskningsorganisasjoner.

Se alle aktive utlysninger for Forskerprosjekt.

Om søknadstypen Forskerprosjekt

Formålet med Forskerprosjekt er å fremme fornyelse og utvikling i forskningen innenfor alle fag og tematiske områder. Prosjektene skal bidra til viktig ny innsikt i den internasjonale kunnskapsfronten. 

Utlysningene er innrettet for å nå forskere i ulike stadier av karrieren, fremme grensesprengende forskning og internasjonalisering. Det finnes ulike varianter av Forskerprosjekt:

Forskerprosjekt for fornyelse (tematiske utlysninger)

Formålet er fornyelse og utvikling i forskningen som kan bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten. Varianten retter seg derfor mot forskere som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Forskerprosjekt for erfarne forskere  (FRIPRO)

Denne varianten erstatter Forskerprosjekt for fornyelse i FRIPRO. Vi har innført krav om seks års erfaring etter doktorgrad eller førstestillingskompetanse for å kunne søke. Varianten er dermed forbeholdt erfarne forskere som er spesielt dyktige innenfor sine forskningsfelt.

Forskerprosjekt for tidlig karriere

Formålet er å gi talentfulle forskere tidlig i karrieren (2–7 år etter disputas) mulighet til å forfølge egne ideer og å lede et forskningsprosjekt. Forskningsprosjektene kan være innenfor alle fag og tematiske områder.

Stort tverrfaglig Forskerprosjekt

Formålet er å flytte forskningsfronten gjennom tverrfaglige prosjekter med større tildelinger. Vi støtter forskere fra forskjellige fag som sammen vil frembringe ny kunnskap som ikke ville vært mulig å oppnå uten tverrfaglig samarbeid. Søkerne må ha vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet (FRIPRO)

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Varianten retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 09.09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.