Samarbeidsavtaler

I alle prosjekter med samarbeidspartnere og/eller FoU-leverandører, skal prosjektansvarlig inngå avtaler med disse prosjektpartene senest tre måneder etter at dere har fått kontrakten fra oss.

Samarbeidspartnere og FoU-leverandører er institusjoner, bedrifter og virksomheter som Forskningsrådet i kontrakten har stilt som vilkår at skal delta i prosjektet med faglige og/eller økonomiske ressurser. Partnerne kan eventuelt være representert ved navngitte personer.

Samarbeidsavtalene skal regulere gjensidige rettigheter og plikter som prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne har i et prosjekt. Prosjektansvarlig skal inngå skriftlig avtale med både norske og utenlandske samarbeidspartnere.

Partene lager avtalen selv

Det er opp til partene å finne et format og innhold på samarbeidsavtalen som passer for dem og det aktuelle prosjektet. Som hjelp har vi laget noen eksempler på samarbeidsavtaler som kan brukes som utgangspunkt.

Tre måneders frist

Samarbeidsavtalene skal være inngått og lastet opp på Mitt nettsted senest tre måneder etter at Forskningsrådet har sendt kontrakten til prosjektansvarlig. Avtalene må være på plass før Forskningsrådet kan utbetale midler til et prosjekt.

Endre samarbeidspartnere

Samarbeidspartnernes kompetanse og deltakelse spiller ofte en viktig rolle i vurderingen av kvaliteten i et prosjekt, og kan ha vært avgjørende i beslutningen om å tildele midler. Forskningsrådet anser derfor samarbeidspartnere som så viktige for å gjennomføre et prosjekt at vi må gi vårt samtykke før partnerne kan endres.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 18.59 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.