I alle prosjekter med samarbeidspartnere, skal prosjektansvarlig inngå avtaler med partnerne senest tre måneder etter at dere har fått kontrakten fra oss.

Samarbeidspartneren i et prosjekt er ansvarlig overfor prosjektansvarlig, og prosjektansvarlig er ansvarlig overfor Forskningsrådet.

Både prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne kan engasjere FoU-leverandører og underleverandører til å utføre konkrete oppgaver i et prosjekt.

Vi får ofte spørsmål om det skal betales merverdiavgift på leveranser mellom samarbeidspartnerne i et prosjekt. Svaret er avhengig av situasjonen og formen på samarbeidet.

Kontakt

Vidar Sørhus

    Investering og tilskuddsforvaltning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 18:08 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.