Søknadsfrister

Forskningsrådet har fire hovedsøknadsfrister i året og en del ordninger uten søknadsfrist. Noen utlysinger har løpende søknadsfrist, der søknadene behandles fortløpende.

Hovedsøknadsfrister 2019 Hovedsøknadsfrister 2020
13. februar
10. april: Forskerprosjekt, Kompetanse- og samarbeidsprosjekt
4. september: Kompetanseprosjekt for næringslivet
25. september: Innovasjonsprosjekt (næringsliv og offentlig sektor), Kommersialiseringsprosjekt,
Demonstrasjonsprosjekt, Pilot-E og Pilot-T, Forskningssenter (SFI), Koordinerings- og støttetiltak
20. november
12. februar
6. mai: Forskerprosjekt
16. september: Kompetanse- og samarbeidsprosjekt, Innovasjonsprosjekt
18. november

Alle hovedsøknadsfrister er kl. 13.00 (CET/CEST).   

Forskningsrådets søknadsfrister er absolutte. Ved søknadsfristens utløp stenges søknadsmottaket automatisk. Det er søkers ansvar å ha levert søknaden innen fristen.  Det er ikke anledning til å sende inn en søknad etter fristens utløp, og heller ikke å gjøre endringer i søknaden eller å komme med tilleggsopplysninger.