Kompetanseprosjekt for næringslivet

Her finner du de viktigste kravene til utlysningen med frist 4. september 2019. Det kan komme justeringer i informasjonen under.

Kompetanseprosjekt for næringslivet skal bidra til næringsrettet forskerutdanning og langsiktig kompetanseoppbygging innenfor temaer av stor betydning for næringslivet.

Hvem kan søke?

 • Godkjente forskningsorganisasjoner kan søke.
 • Prosjektet skal gjennomføres av en eller flere forskningsorganisasjoner i forpliktende samarbeid med aktuelle aktører i norsk næringsliv.
 • Samarbeidspartnere som driver økonomisk aktivitet skal bidra til å finansiere forskningsaktivtetene hos forskningsorganisasjonen(e).

Krav til prosjektet

 • prosjektperioden kan være 24-60 måneder
 • minste tillatte støttebeløp: 4 millioner kroner

​Programmer bak utlysningen

 • ENERGIX - Stort program energi 
 • CLIMIT - Forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi
 • MAROFF - Maritim virksomhet og offshore operasjoner
 • PETROMAKS2 - Stort program for petroleumsforskning 

​Mal for prosjektbeskrivelse

Vi innfører også en ny mal for prosjektbeskrivelse (docx) som er tilpasset de nye vurderingskriteriene, denne vil dere også kunne laste ned i utlysningen. 

Vurderingskriterier

​I 2019 innfører Forskningsrådet nye vurderingskriterier på tvers av søknadstyper og programmer. De nye vurderingskriteriene er:

Forskning og innovasjon – Excellence

 • originalitet / nyskapende forskning og innovasjon
 • soliditet/robusthet

Virkninger og effekter – Impact

 • potensialer
 • kunnskapdeling og -anvendelse

Gjennomføring

 • prosjektleder og -team
 • planer og organisering

Relevans for utlysningen

 • relevans for utlysningen og/eller programplanen
 • kompetansebygging i norske forskningsmiljøer
 • utvikling av offentlig sektor og/eller fremtidig verdiskapning i norsk næringsliv
 • forankring hos samarbeidspartnerne

Tidsplan

 • 26. juni 2019: Utlysningene åpner for søknader
 • 4. september 2019 kl. 13.00 CEST: søknadsfrist