Utlysninger fra internasjonale fellesprogrammer

 

Programmer

Om utlysningen

Utlysning 2020

 

Publisering av utlysning

Skissefrist trinn 1

Søknadsfrist trinn 2

Kontaktperson for utlysningen

 

SOLSTICE
Societal transformation in the face of climate change
    Oktober 2019 9. januar 2020 3. februar 2020  
ERA-NET
Cofund-utlysning om landbruksteknologi og digitalisering i matsystem       3. mars 2020

Tina Rebecca Hov-Gylthe
Rådgiver - Bioøkonomi
trhg@forskningsradet.no

JPI FACCE

- Å vurdere virkningen av klimaendringer på mat- og ernæringssikkerhet og utforme mer bærekraftige og robuste matsystemer i Europa, Afrika og Latin-Amerika.

ERA-NET Cofund FOSC 

Både anvendt og mer grunnleggende forskning oppmuntres, og både næringsliv og forskningsinstitusjoner kan søke. Nettsted: www.foscera.net.

ERA-NET Cofund FOSC 2. desember 2019 12. februar 2020 21. juli 2020

Thorbjørn Gilberg
Seniorrådgiver - Bioøkonomi
thgi@forskningsradet.no

ERA-NET
ManuNet III


Norge satt av ca 800000 euro for deltakelser i felles utlysning. Vær oppmerksom på at Norge ikke er med på alle utlyste tema! Detaljerte opplysninger om dette finnes i "Guide for applicants" som lastes ned fra nettsiden til Manunet. MANUNET TRANSNATIONAL CALL 2020 13. januar 2020 17. mars 2020 kl 12:00 CET 16. juli 2020 kl 12:00 CET Tor Einar Johnsen
Seniorrådgiver – Industri og tjenestenæringer
tej@forskningsradet.no

MarTERA

Se etter partnere
Er du forsker eller ansatt i en bedrift som er en potensiell søker til MarTERA, kan du delta i et nettverksmøte, såkalt "brokerage event", i Leuven, Belgia 12.2 for å få mer informasjon om MarTERA-utlysningen og finne samarbeidspartnere til prosjektet.

Påmelding til arrangementet.

13 millioner euro til marine teknologier

Næringsliv og forskningsinstitusjoner kan søke støtte til transnasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter for å utvikle marin og maritim teknologi.

Norske søknader må være i tråd med prioriteringer i Forskningsrådets programmer PETROMAKS OG MAROFF, i tillegg til å møte søknadskriteriene i MarTERA-utlysningen. 

Prosjekter må være transnasjonale og ha deltagere fra minst to av landene som deltar i utlysningen.

    27. mars 2020 4. september 2020

 

Hanna Lee Behrens
Spesialrådgiver - Hav og polar
hlb@forskningsradet.no
Telefon: 48181290

ERA-NET
EuroNanoMed III
Ønsker du å delta i en søknad uten finansiering fra Forskningsrådet er det mulig hvis søknaden/konsortiet bare har med én partner som ikke søker om finansiering fra utlysningen. Søknad sendes inn via EuroNanoMed sin utlysning.
11th Joint Call-2020
  21.1.2020
Søknadsfrist trinn 1 for JTC2020 EuroNanoMed
10.6.2020
Søknadsfrist trinn 2 for JTC2020 EuroNanoMed

Cecilie Anita Mathiesen
Seniorrådgiver - Åpen forskerarena
cam@forskningsradet.no

JPND
Nevrodegenerative sykdommer
    Januar 2020 3. mars 2020   Alexandra Bjørk-Skaflestad
Seniorrådgiver - Helse
alb@forskningsradet.no
ERA-PerMed
Persontilpasset medisin
  Desember 2019 Januar 2020   5. mars 2020 Karianne Solaas Spesialrådgiver - Helse
kso@forskningsradet.no
ERA-CVD
Hjerte- og karsykdommer
    Januar 2020     Henrietta Blankson
Spesialrådgiver - Helse
hbl@forskningsradet.no
JPI AMR
Antimikrobiell resistens
    Januar 2020    

Sonja Prehn
Seniorrådgiver - Åpen forskerarena
sp@forskningsradet.no

Dyveke Hetland
Seniorrådgiver - Åpen forskerarena
dhe@forskningsradet.no

ERA-NEURON
Sykdommer i hjernen og nervesystemet
    8. januar 2020 10. mars 2020   Alexandra Bjørk-Skaflestad
Seniorrådgiver - Helse
alb@forskningsradet.no
JPIHDHL

Et sunt kosthold for et sunt liv

Utvikling av målrettet ernæring for forebygging og behandling av underernæring for eldre voksne (PREVNUT) ERA-NET Cofund ERA-HDHL 20. januar 2020 Ettrinns søknadsprosess 10. april 2020

Mona Gravningen Rygh
Spesialrådgiver - Bioøkonomi
mgr@forskningsradet.no

Berit Nygaard
Spesialrådgiver - Helse
bn@forskningsradet.no

Lars Hagbarth Andresen
Seniorrådgiver - Hav og polar
lhan@forskningsradet.no

 

 

Vil du vite mer om europeiske fellesprogrammer?