Utlysninger fra internasjonale fellesprogrammer

 

Programmer

Om utlysningen

Utlysning 2020

Publisering av utlysning

Skissefrist trinn 1

Søknadsfrist trinn 2

Kontaktperson for utlysningen

ECSEL JU

Forskningsrådet deltar i 3 av ECSEL JU calls 2020, hvorav to er 2-trinns:

  • H2020-ECSEL-2020-1-IA
  • H2020-ECSEL-2020-2-RIA

Den tredje har frist i slutten av September:

  • H2020-ECSEL-2020-3-RIA-IMI-ECSEL joint activity

Full utlysningstekst på Ecsels nettside

Februar 2020 5. mai 2020

16. september 2020


30. september 2020

Kim Davies

Seniorrådgiver,
Digitalisering og IKT
kid@forskningsradet.no

 

M-ERA.NET

 

Forskningsrådet deltar i M-ERA.NET utlysning 2020 med inntil 1 mill. euro for norsk deltagelse.

Vær oppmerksom på at Norge deltar kun innen batteri-relatert forskning. Søknader innen andre tema vil bli avvist.

Detaljert informasjon om utlysningen og "Guide for applicants" finner du på
M-era.net call2020

Viktige lenker:

Joint Call2020 17.mars 2020 16.juni 2020 19.november 2020

Lenka Hannevold

Spesialrådgiver- Næringsliv og teknologi
lha@forskningsradet.no

Aquatic Pollutants
Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources

 

Call Announcement (pdf)

  Februar 2019 16. April 2020 (17:00 CEST) 14. August 2020 (17:00 CEST)

Ivar Berthling Seniorrådgiver Klima og miljø itb@forskningsradet.no

SOLSTICE
Societal transformation in the face of climate change
    Oktober 2019 9. januar 2020 3. februar 2020  
ERA-NET Cofund ICT-enabled agri-food systems

Cofund-utlysning om landbruksteknologi og digitalisering i matsystem

Se Webinar med informasjon om utlysning 

  18. desember 2019 3. mars 2020

6. juli 2020 

Tina Rebecca Hov-Gylthe
Rådgiver - Bioøkonomi
trhg@forskningsradet.no

JPI More Years Better Lives

Forskningsrådet deltar med ca. 10 mill. kr i utlysningen "Equality and Wellbeing across Generations", under temaene income and wealth (inntekt og formue, ca. 7,5 mill. kr) og caring responsibilities (omsorgsansvar, ca. 2,5 mill. kr).

Se kunngjøring her.

Joint Call 2020: Equality and Wellbeing across Generations*


*Informasjon og relevante lenker vil oppdateres/inkluderes etterhvert.

 

Utsettes på grunn av COVID-19 – mer informasjon kommer.

(opprinnelig planlagt 6. April 2020)

Mer informasjon kommer.

Utsettes på grunn av COVID-19 – mer informasjon kommer.

(opprinnelig planlagt 6. juli 2020)

Siri H. Hollekim Haaland

Rådgiver, Velferd og utdanning
shh@forskningsradet.no

JPI FACCE

- Å vurdere virkningen av klimaendringer på mat- og ernæringssikkerhet og utforme mer bærekraftige og robuste matsystemer i Europa, Afrika og Latin-Amerika.

ERA-NET Cofund FOSC 

Både anvendt og mer grunnleggende forskning oppmuntres, og både næringsliv og forskningsinstitusjoner kan søke. Nettsted: www.foscera.net.

ERA-NET Cofund FOSC 2. desember 2019 12. februar 2020 21. juli 2020

Thorbjørn Gilberg
Seniorrådgiver - Bioøkonomi
thgi@forskningsradet.no

ERA-NET
ManuNet III


Til årets utlysning har Norge satt av ca 800000 euro for deltakelser i felles utlysning. Vær oppmerksom på at Norge ikke er med på alle utlyste tema! Detaljerte opplysninger om dette finnes i Guide for applicants som lastes ned fra nettsiden til Manunet. Her finnes også de andre betingelsene for årets utlysning. Last ned og les nøye før du starter på en eventuell søknad. MANUNET TRANSNATIONAL CALL 2020 13. januar 2020 17. mars 2020 kl 12:00 CET 16. juli 2020 kl 12:00 CET Vemund Riiser
Spesialrådgiver – Bedriftenes innovasjonsarena
vri@forskningsradet.no

ERA-Net MarTERA

13 millioner euro til marine teknologier

Næringsliv og forskningsinstitusjoner kan søke støtte til transnasjonale forsknings- og innovasjonsprosjekter for å utvikle marin og maritim teknologi.

Norske søknader må være i tråd med prioriteringer i Forskningsrådets programmer PETROMAKS OG MAROFF, i tillegg til å møte søknadskriteriene i MarTERA-utlysningen. 

Prosjekter må være transnasjonale og ha deltagere fra minst to av landene som deltar i utlysningen.

    24.april 2020 11.september 2020

 

Hanna Lee Behrens
Spesialrådgiver - Hav og polar
hlb@forskningsradet.no
Telefon: 48181290

JPI Kulturarv

Norge deltar i utlysningen "Cultural Heritage, Identities & Perspectives: Responding to Changing Societies"
Detaljert informasjon om utlysningen og alle dokumenter finner du på jpi-ch.eu

  31.mars 2020   22. september 2020
(fullstendige søknader)

Eli Ragna Tærum
Spesialrådgiver
Klima og miljø
et@forskningsradet.no


Tonte Hegard
Seniorrådgiver
Klima og miljødepartementet Tonte.Hegard@kld.dep.no

ERA-NET
EuroNanoMed III
Ønsker du å delta i en søknad uten finansiering fra Forskningsrådet er det mulig hvis søknaden/konsortiet bare har med én partner som ikke søker om finansiering fra utlysningen. Søknad sendes inn via EuroNanoMed sin utlysning.
11th Joint Call-2020
  21.1.2020
Søknadsfrist trinn 1 for JTC2020 EuroNanoMed
10.6.2020
Søknadsfrist trinn 2 for JTC2020 EuroNanoMed

Cecilie Anita Mathiesen
Seniorrådgiver - Åpen forskerarena
cam@forskningsradet.no

JPND
Nevrodegenerative sykdommer
A CALL FOR NOVEL IMAGING AND BRAIN STIMULATION METHODS AND TECHNOLOGIES RELATED TO NEURODEGENERATIVE DISEASES   7. januar 2020 3. mars 2020   Alexandra Bjørk-Skaflestad
Seniorrådgiver - Helse
alb@forskningsradet.no
ERA-NET NEURON
Sykdommer i hjernen og nervesystemet
Call for Proposals for Transnational Research Projects on Sensory Disorders   8. januar 2020 10. mars 2020   Alexandra Bjørk-Skaflestad
Seniorrådgiver - Helse
alb@forskningsradet.no
ERA-PerMed
Persontilpasset medisin
Multidisciplinary Research Projects on Personalised Medicine – Pre-/Clinical research, Big Data and ICT, Implementation and User’s Perspective   Desember 2020 5. mars 2020   Karianne Solaas Spesialrådgiver - Helse
kso@forskningsradet.no
ERA-CVD
Hjerte- og karsykdommer
Transnational Research Projects
on Prevention of Vascular Cognitive Impairment through Early Detection of Cardiovascular Diseases
  14. januar 2020 4. mai 2020
(ett trinns søknadsprosdyre)
  Henrietta Blankson
Spesialrådgiver - Helse
hbl@forskningsradet.no
JPI AMR
Antimikrobiell resistens
    Januar 2020    

Sonja Prehn
Seniorrådgiver - Åpen forskerarena
sp@forskningsradet.no

Dyveke Hetland
Seniorrådgiver - Åpen forskerarena
dhe@forskningsradet.no

JPIHDHL

Et sunt kosthold for et sunt liv

Utvikling av målrettet ernæring for forebygging og behandling av underernæring for eldre voksne (PREVNUT) ERA-NET Cofund ERA-HDHL 20. januar 2020 Ettrinns søknadsprosess 12.mai 2020

Mona Gravningen Rygh
Spesialrådgiver - Bioøkonomi
mgr@forskningsradet.no

Berit Nygaard
Spesialrådgiver - Helse
bn@forskningsradet.no

Lars Hagbarth Andresen
Seniorrådgiver - Hav og polar
lhan@forskningsradet.no

ERA-NET Cofund ENUAC – Urban Accessibility and Connectivity Utlysning om urban mobilitet av både personer og gods som en integrert del av bærekraftig byutvikling.   17. desember 2019 17. mars 2020 22. september 2020

Mari Solerød
Spesialrådgiver – Klima og miljø
mso@forskningsradet.no

Verena Hachmann
Seniorrådgiver – Transport og maritim
vha@forskningsradet.no

 

 

Vil du vite mer om europeiske fellesprogrammer?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 14.45 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.