Gjennomført

Urban Transformation Capacities (ENUTC)

JPI Urban Europes 14 medlemsland lyser nå ut 18 millioner euro til forsknings- og innovasjonsprosjekter for bærekraftige byer. Forskningsrådet deltar i utlysningen med 19 millioner norske kroner til norske partnere.

Utlysningen er meldt som en støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) med referanse GBER 23/2022/R&D&I.

Utlysningen er et samarbeid mellom JPI Urban Europe og EUs rammeprogram for forskning – Horisont2020.

ENUTC-utlysningen inviterer forskere, kommuner, bedrifter, NGO-er og andre til å søke om midler til å skape internasjonale konsortier som vil øke byenes evne til å bli drivere i det grønne skiftet.

Følgende temaer vil bli prioritert

  • urban sirkulær økonomi
  • inkluderende byutvikling og urbane økosystemer for innovasjon
  • robust urban infrastruktur og bebyggelse

Utlysningsprosessen er todelt

Først skal konsortiene sende inn en prosjektskisse. Skissene vil bli evaluert av et internasjonalt ekspertpanel. Prosjektene som kommer videre til andre runde vil bli invitert til å sende inn fulle søknader.

Webinar om utlysningen: 18. februar kl. 1300 – 1430
Matchmaking webinar: 9. mars kl. 1000 – 1200

Les mer om utlysningen på JPI Urban Europes nettsider

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 15:30 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.