Urban Transformation Capacities (ENUTC)

Planlagt

Forhåndsannonsering

I slutten av januar lyser 14 av JPI Urban Europes medlemsland ut 18 millioner euro til forsknings- og innovasjonsprosjekter for bærekraftige byer.

Forskningsrådet deltar i utlysningen med 19 millioner norske kroner til norske partnere. Utlysningen er et samarbeid med EUs rammeprogram for forskning – Horisont2020.

ENUTC-utlysningen inviterer forskere, kommuner, bedrifter, NGO-er og andre til å søke om midler til å skape internasjonale konsortier som vil øke byenes evne til å bli drivere i det grønne skiftet.

Følgende temaer vil bli prioritert

  • urban sirkulær økonomi
  • inkluderende byutvikling og urbane økosystemer for innovasjon
  • robust urban infrastruktur og bebyggelse

Utlysningsprosessen er todelt
Først skal konsortiene sende inn en prosjektskisse. Skissene vil bli evaluert av et internasjonalt ekspertpanel. Prosjektene som kommer videre til andre runde vil bli invitert til å sende inn fulle søknader.

Les mer: