Gjennomført

Transnational Research Projects on Neurodevelopmental Disorders

Forskningsrådet lyser ut 1 million euro til norske forskere som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid.

Se utlysningen på ERA-NET NEURONs nettsider. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 07:32 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.