Gjennomført

Forskningsrådet lyser ut 1 million euro til norske forskere som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid.

Se utlysningen på ERA-NET NEURONs nettsider.