Gjennomført

Forskningsrådet deltar i utlysningen QuantERA II via IKTPLUSS. Formålet er å bidra til mer tverrfaglig, grensprengende forskning for å få frem flere banebrytende innovasjoner.
Utlysningen har to hovedtema

  • Quantum Phenomena and Resources
  • Applied Quantum Science

Utlysningsteksten med mer informasjon om tematikk, prosess og søknadsskjema er tilgjengelig på QuantERAs nettsider.