Gjennomført

Forskningsrådet lyser ut 10 millioner kroner til norske forskere som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om økologisk landbruk.

Utlysningen dekker de tematiske områdene:

  • Robust and resilient mixed animal farming systems
  • Support for robust and resilient crop production systems
  • Eco-efficient production and use of animal feed at local level

Webinar 19 januar 2021, 10.00-11.30 

Se strømmming av arrangementet CORE Organic Webinar 19. januar kl 10:00.

Gå til utlysningen

Les mer om utlysningen, søknadsfrister, hvilke land som er med, informasjonsmøter og regler for norske og utenlandske søkere på Core Organic Cofounds nettside.