Gjennomført

Organic farming systems for improved mixed plant and animal production

Forskningsrådet lyser ut 10 millioner kroner til norske forskere som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om økologisk landbruk.

Utlysningen dekker de tematiske områdene:

  • Robust and resilient mixed animal farming systems
  • Support for robust and resilient crop production systems
  • Eco-efficient production and use of animal feed at local level

Webinar 19 januar 2021, 10.00-11.30 

Se strømmming av arrangementet CORE Organic Webinar 19. januar kl 10:00.

Gå til utlysningen

Les mer om utlysningen, søknadsfrister, hvilke land som er med, informasjonsmøter og regler for norske og utenlandske søkere på Core Organic Cofounds nettside.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 16.18 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.