Nordisk forskningsprogram for Maritim Transport og Energi (NMTEP)

Søk nå

Forskningsrådet deltar i den nordiske fellesutlysningen for alternative drivstoff og fremdriftssystemer (energivektorer) for maritim transport med lav karbonpåvirkning, med inntil 5 mill. NOK for norsk deltagelse.