Gjennomført

Nordisk Energiforskning, sammen med Forskningsrådet og andre nordiske forskningsfinansiører skal etablere et forum for samarbeid mellom ulike nordiske miljøer innen energisystemmodellering. Forumet skal synthesizere resultater fra pågående forskning på energisystemmodellering på nasjonalt nivå. Relevante norske forskingsorganisasjoner oppfordres til å søke om støtte for deltagelse i forumet.

Kontaktpersoner

Til utlysningen: Nordic Energy Outlooks – The Nordic Energy System Research Programme.