Gjennomført

Nordic Energy Outlooks – The Nordic Energy System Research Programme

Nordisk Energiforskning, sammen med Forskningsrådet og andre nordiske forskningsfinansiører skal etablere et forum for samarbeid mellom ulike nordiske miljøer innen energisystemmodellering. Forumet skal synthesizere resultater fra pågående forskning på energisystemmodellering på nasjonalt nivå. Relevante norske forskingsorganisasjoner oppfordres til å søke om støtte for deltagelse i forumet.

Kontaktpersoner

Til utlysningen: Nordic Energy Outlooks – The Nordic Energy System Research Programme.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 03:30 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.