Søk nå
Neste generasjons kreftimmunterapi: målrettet mot svulstens mikromiljø.

Til tross for fremskritt innen immunterapi, er det fortsatt flere hindringer og utfordringer for videre anvendelse av immunterapi i klinikk. Disse er blant annet

  • begrensede responsrater
  • manglende evne til å forutsi klinisk effekt og potensielle bivirkninger som autoimmune reaksjoner eller cytokinfrigivelsessyndrom/cytokinstorm

Dermed er en dypere forståelse av svulstens mikromiljø avgjørende for å forstå nye mekanismer for immunterapi, definere nye prediktive biomarkører og predikere nye terapeutiske mål.

Se utlysning på Tanscan-2s nettside.

Merk: teksten over er oversatt fra engelsk. Vennligst se TRANSCAN-3 sin nettside for korrekt informasjon.