Gjennomført

Next generation cancer immunotherapy: targeting the tumour microenvironment

Neste generasjons kreftimmunterapi: målrettet mot svulstens mikromiljø.

Til tross for fremskritt innen immunterapi, er det fortsatt flere hindringer og utfordringer for videre anvendelse av immunterapi i klinikk. Disse er blant annet

  • begrensede responsrater
  • manglende evne til å forutsi klinisk effekt og potensielle bivirkninger som autoimmune reaksjoner eller cytokinfrigivelsessyndrom/cytokinstorm

Dermed er en dypere forståelse av svulstens mikromiljø avgjørende for å forstå nye mekanismer for immunterapi, definere nye prediktive biomarkører og predikere nye terapeutiske mål.

Se utlysning på Tanscan-2s nettside.

Merk: teksten over er oversatt fra engelsk. Vennligst se TRANSCAN-3 sin nettside for korrekt informasjon.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 06.07 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.