Multidisciplinary research projects on personalised medicine

Søk nå

Development of clinical support tools for personalised medicine implementation

Utlysningen vil støtte transnasjonale forskningsprosjekter innenfor persontilpasset medisin. Utlysningen legger føringer for tverrfaglig samarbeid om implementering av persontilpasset medisin. De translasjonelle prosjektene bør kombinere klinisk forskning med bioinformatikk og forskning på relevante etiske, juridiske og sosiale aspekter. Prekliniske og helseøkonomiske aspekter kan inkluderes hvis det gir merverdi til prosjektene.

Se full utlysningstekst på ERAPerMeds nettside.

Merk: teksten over er oversatt fra engelsk. Vennligst se ERAPerMeds nettside for korrekt informasjon.