Gjennomført

Forskningsrådet lyser ut 0,8 millioner euro til norske forskere som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid.

Les mer om dette på EU Joint Programe neurodegeneration research`s nettsider.