JPI More Years Better Lives - EQUALITY AND WELLBEING ACROSS GENERATIONS (EWG)

Søk nå

Forskningsrådet deltar, som én av elleve forskningsfinansierende organisasjoner fra ulike land, i fellesutlysningen til Joint Programming-initiativet More Years, Better Lives (JPI MYBL). Temaet for utlysningen er Equality and Wellbeing across Generations. Utlysningen er åpen f.o.m. 18. mai og har søknadsfrist 14. september, kl. 17:00.

Temaområder

Forskningsrådet deltar med ca. 10 mill. kr i to av utlysningens temaer, og norske søkere kan motta midler for forskning om:

Inntekt og formue: Eldres økonomiske vilkår er ujevnt distribuert basert på tidligere ansettelse, ulike pensjonssystemer og bosituasjon. Økende omsorgskostnader, lengre yrkesdeltakse og flere år som pensjonist påvirker fordelingen mellom generasjoner.

Omsorgsansvar: Mange eldre har ansvar for foreldre, barn eller partnere. Omsorg kan være følelsesmessig givende, men også være en belastning for menneskers mentale og fysiske helse samt negativt påvirke ansettelsesmuligheter.

Ca. 7,5 mill. kr er tilgjengelig for inntekt og formue, ca. 2,5 mill. kr er tilgjengelig for omsorgsansvar. Norske partnere kan søke om opp til 2,5 mill. kr per prosjekt.

Les retningslinjer nøye

Søknad må inkludere minst tre partnere fra minst tre av landene som deltar i utlysningen. Finansiering bevilges for tre år. Vennligst les retningslinjer, som inkluderer egen informasjon for norske søkere, nøye (PDF "Guidelines for applicants" tilgjengelig i utlysningen).


Utlysninger er publisert her.