Søk nå
JPI Oceans lyser ut 8,2 millioner euro for å øke kunnskapen om menneskeskapt støy i marint miljø.

Utlysningen vil ta for seg to hovedutfordringer på feltet gjennom aktiviteter som kan fokusere på:

Tema 1: Effekter av menneskeskapt støyforurensning på marine økosystemer

Tema 2: Innovative seismiske kilder som en mulighet for stillere og effektive alternativer til konvensjonell geofysisk utforskning.

Les mer om utlysningen på nettsidene til JPI Oceans.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. januar 2022, 21.05 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.