Gjennomført

Joint Call 2021: Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy

European Interest Group Concert-Japan har lansert sin åttende felles-utlysning med tema Sustainable Hydrogen Technology as Affordable and Clean Energy.

Norge og en rekke europeiske land lyser i sammen ut prosjektmidler innenfor bærekraftig hydrogen for søkere fra universiteter, forskningsinstitutter og næringsliv. Prosjektene må ha deltakere fra Japan og minst to av de europeiske landene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. februar 2024, 16:33 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.