Gjennomført

Forskningsrådet lyser ut 5 millioner kroner til norske forskere og næringsliv som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om langsiktig og bærekraftig utvikling og digital transformasjon av energisystemet.

Se: utlysningen på ERA-Nets nettsider.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 07.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.