Gjennomført

Japan-Nordic Frontier Research Projects for Healthy Longevity

NordForsk utlyser forslag om Japan – Nordisk samarbeid om helsedataforskning. Samtalen har et samlet budsjett på cirka 25 millioner kroner.

De nordiske landene og Japan står overfor likeartede, demografiske utfordringer. Aldersrelaterte helseutfordringer er blant de største utfordringene for helsevesenet i fremtiden som vil innebære økte kostnader for både helsevesenet og samfunnet. Økt kunnskap som kan lede til flere sunne år for enkeltpersoner kan på sikt forebygge stadig økende kostnader og samtidig forbedre innbyggernes livskvalitet. 

Les hele utlysningen på nettsiden til NordForsk.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 02.00 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.