Gjennomført

Innovative solutions for resilient, climate-smart and sustainable food systems

Forskningsrådet deltar i utlysningen som er en fellesutlysning mellom to ERA-NET. Det lyses ut 10 millioner kroner til norske forskere og næringsliv som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om innovative løsninger for klimasmart, motstandsdyktig og bærekraftig matsystem.

Det arrangeres et webinar om utlysningen 2. juni.

Hovedutlysningen finner du her: JOINT CALL 2021 on “Food Systems”.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 05.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.