Gjennomført

Innovative solutions for resilient, climate-smart and sustainable food systems

Forskningsrådet deltar i utlysningen som er en fellesutlysning mellom to ERA-NET. Det lyses ut 10 millioner kroner til norske forskere og næringsliv som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om innovative løsninger for klimasmart, motstandsdyktig og bærekraftig matsystem.

Det arrangeres et webinar om utlysningen 2. juni.

Hovedutlysningen finner du her: JOINT CALL 2021 on “Food Systems”.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 02:39 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.