Gjennomført

Innovative solutions for resilient, climate-smart and sustainable food systems

Forskningsrådet deltar i utlysningen som er en fellesutlysning mellom to ERA-NET. Det lyses ut 10 millioner kroner til norske forskere og næringsliv som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om innovative løsninger for klimasmart, motstandsdyktig og bærekraftig matsystem.

Det arrangeres et webinar om utlysningen 2. juni.

Hovedutlysningen finner du her: JOINT CALL 2021 on “Food Systems”.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2023, 17:33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.