Gjennomført

Innovative solutions for resilient, climate-smart and sustainable food systems

Forskningsrådet deltar i utlysningen som er en fellesutlysning mellom to ERA-NET. Det lyses ut 10 millioner kroner til norske forskere og næringsliv som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om innovative løsninger for klimasmart, motstandsdyktig og bærekraftig matsystem.

Det arrangeres et webinar om utlysningen 2. juni.

Hovedutlysningen finner du her: JOINT CALL 2021 on “Food Systems”.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 21.00 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.