Gjennomført

En livsløpstilnærming til forebygging og reduksjon av vanlige risikofaktorer ved ikke-smittsomme sykdommer

Målet med denne utlysningen er å finansiere implementeringsforskning som adresserer vanlige risikofaktorer for ikke-smittsomme sykdommer gjennom intervensjoner som reduserer helserisiko og/eller forbedrer positiv helse- og livsstilsatferd hos unge mennesker, og/eller i andre kritiske livsstadier (f.eks. barndom, eldre voksne) i lav- og lavere mellominntektsland.

Forskningsrådet deltar med 20 millioner i denne utlysningen. Prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet må fokusere på lav- eller lavere mellominntektsland (LLMICs). Med LLMICs refererer vi til "least developed countries, low income countries, and lower middle income countries and territories which are not LDCs" i DAC-listen over ODA-mottakere.

Vi oppfordrer til samarbeid med partnere fra andre land som deltar i utlysningen.

Finn all relevant informasjon på nettsiden til GACD, inkludert hele utlysningsteksten (pdf) og opptak av søkerwebinaret som ble avholdt 7. februar.

Kontaktpersoner i Forskningsrådet

Karine Kålsås

    Demokrati og internasjonale relasjoner

Zlata Turkanovic

    Demokrati og internasjonale relasjoner

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. februar 2023, 03.05 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.