Gjennomført

En livsløpstilnærming til forebygging og reduksjon av vanlige risikofaktorer ved ikke-smittsomme sykdommer

Målet med denne utlysningen er å finansiere implementeringsforskning som adresserer vanlige risikofaktorer for ikke-smittsomme sykdommer gjennom intervensjoner som reduserer helserisiko og/eller forbedrer positiv helse- og livsstilsatferd hos unge mennesker, og/eller i andre kritiske livsstadier (f.eks. barndom, eldre voksne) i lav- og lavere mellominntektsland.

Forskningsrådet deltar med 20 millioner i denne utlysningen. Prosjekter finansiert gjennom Forskningsrådet må fokusere på lav- eller lavere mellominntektsland (LLMICs). Med LLMICs refererer vi til "least developed countries, low income countries, and lower middle income countries and territories which are not LDCs" i DAC-listen over ODA-mottakere.

Vi oppfordrer til samarbeid med partnere fra andre land som deltar i utlysningen.

Finn all relevant informasjon på nettsiden til GACD, inkludert hele utlysningsteksten (pdf) og opptak av søkerwebinaret som ble avholdt 7. februar.

Kontaktpersoner i Forskningsrådet

Karine Kålsås

    Demokrati og internasjonale relasjoner

Zlata Turkanovic

    Demokrati og internasjonale relasjoner

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 02:51 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.