Gjennomført
Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prosesser som skal ut i markedet innen to år etter prosjektslutt. Prosjektene må ha internasjonalt samarbeid. Alle bransjer, innenfor alle teknologiområder, kan søke.

Les hele utlysningen og send inn søknad på nettsiden til Eurostars.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. januar 2022, 00.35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.