Gjennomført

Eurostars joint transnational call for proposals

Små og mellomstore bedrifter (SMB) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prosesser som skal ut i markedet innen to år etter prosjektslutt. Prosjektene må ha internasjonalt samarbeid. Alle bransjer, innenfor alle teknologiområder, kan søke.

Les hele utlysningen og send inn søknad på nettsiden til Eurostars.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 8. februar 2023, 11.45 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.