Gjennomført

Eurostars - Europeisk fellesprogram for bedrifter

Små og mellomstore bedrifter(SMB) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Små og mellomstore bedrifter(SMB) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prosesser som skal ut i markedet innen to år etter prosjektslutt. Prosjektene må ha internasjonalt samarbeid. Alle bransjer, innenfor alle teknologiområder, kan søke.

I søknadsvurderingen vektlegges forskning- og innovasjonsgrad, gjennomføringsevne, markedspotensialet og konsortiets sammensetning.

Eurostarsprosjekter er samarbeidsprosjekter, der alle partnere skal ha en tydelig rolle i prosjektet og interesse av resultatet.

Les hele utlysningen og send inn søknad på nettsiden til Eureka.

Kontaktpersoner i Forskningsrådet

Cathinka Holtermann

    SeniorrådgiverIndustri og tjenestenæringer

Rigmor Iversen

    RådgiverIndustri og tjenestenæringer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 29. januar 2023, 13.17 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.