Gjennomført

Eurostars - Europeisk fellesprogram for bedrifter

Små og mellomstore bedrifter(SMB) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter.

Små og mellomstore bedrifter(SMB) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prosesser som skal ut i markedet innen to år etter prosjektslutt. Prosjektene må ha internasjonalt samarbeid. Alle bransjer, innenfor alle teknologiområder, kan søke.

I søknadsvurderingen vektlegges forskning- og innovasjonsgrad, gjennomføringsevne, markedspotensialet og konsortiets sammensetning.

Eurostarsprosjekter er samarbeidsprosjekter, der alle partnere skal ha en tydelig rolle i prosjektet og interesse av resultatet.

Les hele utlysningen og send inn søknad på nettsiden til Eureka.

Kontaktpersoner i Forskningsrådet

Cathinka Holtermann

    SeniorrådgiverIndustri og tjenestenæringer

Rigmor Iversen

    RådgiverIndustri og tjenestenæringer

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. juni 2023, 03:07 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.