Gjennomført

European Joint Programme on Soil - andre internasjonale utlysning

Forskningsrådet lyser ut 10 millioner til internasjonalt forskningssamarbeid om jord i sammenheng med klima og naturmangfold.

Forskningsrådet deltar i den andre utlysningen i EJP SOIL, som dekker følgende tre tematiske områder:

  1. Soil restoration practices and management for alleviating land degradation, supporting agro-ecosystem function and maintaining soil organic carbon stocks.
  2. Managing soils in the context of climate change: understanding impacts on C, N and P cycling and greenhouse gas emissions and removals, using data derived from LTEs and benchmark farms.
  3. Research and development of innovative methods and sensing technologies to provide an integrated monitoring and mapping of farm management practices taking also into account physical attributes and vegetation characteristics relevant to SOC sequestration, soil health and degradation.

Legg merke til at søknaden må registreres i søknadssystemet (pre-registration) innen 20. juni 2022.

Webinar om utlysningen arrangeres 24. mai kl. 10:00. Meld deg på via nettsiden til EJP SOIL.

Les mer om utlysningen på EJP SOILs nettside.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 02:29 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.