ERA-Net MarTERA – marine and maritime technologies for a new ERA

Søk nå
Forskningsrådet lyser ut 1,5 millioner kroner til norske forskere og næringsliv som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om marin og maritim teknologi.

Les mer om utlysningen, søknadsfrister, hvilke land som er med, informasjonsmøter og regler for norske og utenlandske søkere på MarTERA nettside. MarTERA opererer med en to-trinns søknadsprosess.

Søknadsfrist for innsendelse av skisser er 26.mars. Søknadsfrist for innsendelse av fulle søknader er 10.september. Forskningsrådet vil, hvis nødvendig, benytte eksterne eksperter ved vurdering av innsendte skisser.