Gjennomført

ERA-NET BlueBio Second Additional Call

ERA-NET BlueBio Cofund lyser ut ca. EUR 8 millioner innenfor ressursforvaltning, markeds- og sosioøkonomiske aspekter ved verdikjedene i den blå bioøkonomien.

Utlysningen vil støtte forskning og innovasjon innenfor bærekraftig og sirkulær forvaltning og bruk av bioressurser i den blå økonomien. Dette vil omfatte integrerte tilnærminger til matforsyning som sikrer bærekraftige økosystemer. Utlysningen vil også omfatte markedsaspekter og sosioøkonomiske aspekter ved verdikjeder for å understøtte produksjon og konsum av sikker og sunn mat og biobaserte produkter.

Informasjonsmøter

15. juni arrangerte BlueBio et informasjonsmøte om utlysningen og Del 1 av et "Brokerage event" for potensielle prosjektpartnere. Klikk her for å se opptak fra informasjonsmøtet og brokerage eventet.

Les utlysningen

Les mer om utlysningen på nettsiden til BlueBio Cofund eller gå direkte til utlysningen

Kontaktpersoner ERA-NET BlueBio Cofund

Inderjit Singh Marjara

    Mat og bioøkonomi

Christian Wexels Riser

    Hav og polar

Kjell Emil Naas

    Banebrytende forskning

Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER 59/2022/R&D&I.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 11:09 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.