Søk nå
ERA-NET BlueBio Cofund lyser ut ca. EUR 8 millioner innenfor ressursforvaltning, markeds- og sosioøkonomiske aspekter ved verdikjedene i den blå bioøkonomien.

Utlysningen vil støtte forskning og innovasjon innenfor bærekraftig og sirkulær forvaltning og bruk av bioressurser i den blå økonomien. Dette vil omfatte integrerte tilnærminger til matforsyning som sikrer bærekraftige økosystemer. Utlysningen vil også omfatte markedsaspekter og sosioøkonomiske aspekter ved verdikjeder for å understøtte produksjon og konsum av sikker og sunn mat og biobaserte produkter.

Informasjonsmøter

15. juni arrangerte BlueBio et informasjonsmøte om utlysningen og Del 1 av et "Brokerage event" for potensielle prosjektpartnere. Klikk her for å se opptak fra informasjonsmøtet og brokerage eventet.

Les utlysningen

Les mer om utlysningen på nettsiden til BlueBio Cofund eller gå direkte til utlysningen

Kontaktpersoner ERA-NET BlueBio Cofund

Kristin Elisabeth Thorud

Inderjit Singh Marjara

Christian Wexels Riser

Kjell Emil Naas