Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity

Søk nå
Forskningsrådet lyser ut 10 millioner til norske forskere som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om vern og restaurering av økosystemer og naturmangfold.

Utlysningen dekker følgende tre tematiske områder:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions.
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration.
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions.

Utlysningen har et særlig fokus på ferskvann, men det er også lov å søke om midler til å forske på terrestriske økosystemer. Norske forskere kan derimot ikke søke om midler til å søke på marine økosystemer. Utlysningen er et samarbeid mellom BiodivERsA og Water JPI

Gå til utlysningen

Les mer om utlysningen, søknadsfrister, hvilke land som er med, informasjonsmøter og regler for norske og utenlandske søkere på BiodivERsAs nettsider.

Leter du etter europeiske partnere å samarbeide med, kan du bruke søkeverktøyet BiodivERsA har laget for denne utlysningen.

Ta kontakt

Ivar Thoralf Bertling, Seniorrådgiver Klima og miljø, itb@forskningsradet.no

Mari Solerød, Spesialrådgiver Klima og miljø, mso@forskningsradet.no