Conservation and restoration of degraded ecosystems and their biodiversity

Planlagt

Den 5. oktober lyser Forskningsrådet ut 10 millioner til norske forskere som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om vern og restaurering av økosystemer og naturmangfold.

Utlysningen dekker følgende tre tematiske områder:

  • Studying the biological and biophysical processes at stake for conservation/restoration, and their interactions.
  • Assessing trade-offs and synergies between targets, benefits and policies for conservation and restoration.
  • Knowledge for improving the effectiveness and upscaling of conservation and restoration actions.

Utlysningen har et særlig fokus på ferskvann, men det er også lov å søke om midler til å forske på terrestriske økosystemer. Norske forskere kan derimot ikke søke om midler til å søke på marine økosystemer.

Utlysningen er et samarbeid mellom BiodivERsA og Water JPI.
Les mer om utlysningen på BiodivERsAs nettsider.

Leter du etter europeiske partnere å samarbeide med, kan du bruke søkeverktøyet BiodivERsA har laget for denne utlysningen.

Ta kontakt

Ivar Thoralf Bertling, Seniorrådgiver Klima og miljø, itb@forskningsradet.no

Mari Solerød, Spesialrådgiver Klima og miljø, mso@forskningsradet.no