Gjennomført

Circularity in mixed crop and livestock farming systems, with emphasis on greenhouse gas mitigation

Fire ERANET er gått sammen om en felles utlysning på 16 millioner euro. Norge deltar med 15 millioner kroner.
  • ERA-NET Cofunds SusAn (Sustainable Animal Production Systems)
  • FACCE ERA-GAS (Monitoring & Mitigation of Greenhouse Gases from Agri- and Silvi-culture)
  • ICT-AGRI-FOOD (ICT-enabled agri-food systems)
  • SusCrop (Sustainable Crop Production)

Det arrangeres et webinar fra Call Office 31. mars.

Les mer om utlysningen, søknadsfrister, hvilke land som er med, og regler for norske og utenlandske søkere på et av de deltakende ERA-NET.

2021 Call på ERA-GASs nettside.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 03:04 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.