Gjennomført

Centres of Excellence for supporting supercomputing applications for Science and Innovation

HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-02

Fremdrift av Lighthouse Exascale-applikasjoner som skal muliggjøre og fremme bruken av kommende exascale og post-exascale High Performance Computing (HPC) infrastruktur for et bredt spektrum av HPC-brukere. Målet er å utvikle, eller oppskalere eksisterende parallelle koder som brukes i dag av ulike forskningsmiljøer, slikt at brukere vil være klare og i stand til å ta i bruk de nye exascale HPC-maskinene som utvikles i årene fremover.

Søknader som retter seg mot Exascale Lighthouse-applikasjoner bør inkludere og benytte seg av de eksisterende fødererte HPC ressursene rundt omkring i Europa, videreutvikle tilgjengelig kompetanse og sikre tverrfaglighet (kombinerer applikasjonsdomene og HPC-systemer, programvare og algoritmeekspertise). Eksempler på Exascale Lighthouse-applikasjoner inkluderer værmelding og klimaendringer, materialvitenskap, naturfarer, eller digitale tvillinger av menneskekroppen.

Søkere til senter for fremragende forskning (centres of excellence) i emnet HORIZON-JTI-EuroHPC-2021-COE-01-01 må tydeliggjøre i søknaden hvilke Exascale Lighthouse-applikasjoner som skal adresseres, og konsortiet må tydelig demonstrere dens samlet ekspertise og behovet for exascale applikasjoner for forskningsfeltet søknaden retter seg mot. Applikasjonene som adresseres i søknaden bør samtidig også være relevant for et bredt spektrum av HPC-brukere og på tvers av EuroHPC JU-systemene som skal utvikles og anskaffes i årene fremover. Søknadene bør være basert på en "co-design" metode som sikrer at utviklingen av EuroHPC JU-systemene foregår i tråd med utviklingen av brukerapplikasjoner i årene fremover.

Les hele utlysningen og send søknad på nettsiden til EuroHPC Joint Undertaking.

Kontaktpersoner

Agnes Aune

    SeniorrådgiverMuliggjørende teknologier

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. januar 2023, 14.40 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.