Gjennomført

Centres of Excellence for supporting supercomputing applications for Science and Innovation

HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-02

Fremdrift av Lighthouse Exascale-applikasjoner som skal muliggjøre og fremme bruken av kommende exascale og post-exascale High Performance Computing (HPC) infrastruktur for et bredt spektrum av HPC-brukere. Målet er å utvikle, eller oppskalere eksisterende parallelle koder som brukes i dag av ulike forskningsmiljøer, slikt at brukere vil være klare og i stand til å ta i bruk de nye exascale HPC-maskinene som utvikles i årene fremover.

Søknader som retter seg mot Exascale Lighthouse-applikasjoner bør inkludere og benytte seg av de eksisterende fødererte HPC ressursene rundt omkring i Europa, videreutvikle tilgjengelig kompetanse og sikre tverrfaglighet (kombinerer applikasjonsdomene og HPC-systemer, programvare og algoritmeekspertise). Eksempler på Exascale Lighthouse-applikasjoner inkluderer værmelding og klimaendringer, materialvitenskap, naturfarer, eller digitale tvillinger av menneskekroppen.

Søkere til senter for fremragende forskning (centres of excellence) i emnet HORIZON-JTI-EuroHPC-2021-COE-01-01 må tydeliggjøre i søknaden hvilke Exascale Lighthouse-applikasjoner som skal adresseres, og konsortiet må tydelig demonstrere dens samlet ekspertise og behovet for exascale applikasjoner for forskningsfeltet søknaden retter seg mot. Applikasjonene som adresseres i søknaden bør samtidig også være relevant for et bredt spektrum av HPC-brukere og på tvers av EuroHPC JU-systemene som skal utvikles og anskaffes i årene fremover. Søknadene bør være basert på en "co-design" metode som sikrer at utviklingen av EuroHPC JU-systemene foregår i tråd med utviklingen av brukerapplikasjoner i årene fremover.

Les hele utlysningen og send søknad på nettsiden til EuroHPC Joint Undertaking.

Kontaktpersoner

Agnes Aune

    SeniorrådgiverInvestering og tilskuddsforvaltning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. november 2023, 20:55 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.