Gjennomført

BlueBio Call

ERA-NET BlueBio Cofund lyser ut EUR 11 millioner til supply systems og verdikjeder i den blå bioøkonomien

Utlysningen vil støtte prosjekter som fasiliterer transport (logistikk, konservering or transport) av bioressurser fra høsting (fangst og produksjon) til prosessering, for å sørge for bl.a. sporing, kvalitet, bærekraft og nødvendig mengde eller pre-prosessering av bioressursene for omgjøring til produkter til markedet. Dette innebærer også at tilbringersystemer (supply systems) til primærprodusenter for elementer som påvirker bioressursene gjennom verdikjeden.

"Logistikk og transport – fra høsting til prosessering": intern og ekstern transport, sporing, kvalitetssikring or (assurance) sortering, håndtering, tørking, kjøling, saling og annen konservering, pre-prosessering (forbehandling).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 00.23 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.