Gjennomført
Risiko for menneskers helse og miljø fra miljøgifter og patogener som er til stede i vannressursene.