Gjennomført

Aquatic Pollutants

Risiko for menneskers helse og miljø fra miljøgifter og patogener som er til stede i vannressursene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. februar 2023, 05.57 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.