Gjennomført

Aquatic Pollutants

Risiko for menneskers helse og miljø fra miljøgifter og patogener som er til stede i vannressursene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. oktober 2022, 09.58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.