Søk nå
Støtte til internasjonalt forskningssamarbeid om innovative løsninger for utvikling av nye termiske energiløsninger.

Forskningsrådet deltar i utlysningen som er en fellesutlysning mellom to ERA-NET. Det lyses ut 10 millioner kroner til norske forskningsmiljøer og næringsliv som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om innovative løsninger for utvikling av nye termiske energiløsninger/nye konsepter for en eller flere av følgende utfordringer:

  • Klimanøytrale energiressurser for oppvarming og kjøling (geotermisk, bio, avfall, solvarme)
  • Ressurseffektiv og bærekraftig distribusjon, lagring og utnyttelse av oppvarming og kjøling
  • Integrasjon av varme- og kjølesystemer i lokale og regionale energisystemer

Det arrangeres et webinar om utlysningen 9. juni, og da kan du også delta på et digital arrangement for å finne partner til prosjektet ditt.

Les hele utlysningen på nettsiden til GEOTHERMICA.