Gjennomført

Accelerating the heating and cooling transition

Støtte til internasjonalt forskningssamarbeid om innovative løsninger for utvikling av nye termiske energiløsninger.

Forskningsrådet deltar i utlysningen som er en fellesutlysning mellom to ERA-NET. Det lyses ut 10 millioner kroner til norske forskningsmiljøer og næringsliv som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid om innovative løsninger for utvikling av nye termiske energiløsninger/nye konsepter for en eller flere av følgende utfordringer:

  • Klimanøytrale energiressurser for oppvarming og kjøling (geotermisk, bio, avfall, solvarme)
  • Ressurseffektiv og bærekraftig distribusjon, lagring og utnyttelse av oppvarming og kjøling
  • Integrasjon av varme- og kjølesystemer i lokale og regionale energisystemer

Det arrangeres et webinar om utlysningen 9. juni, og da kan du også delta på et digital arrangement for å finne partner til prosjektet ditt.

Les hele utlysningen på nettsiden til GEOTHERMICA.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. februar 2023, 06.23 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.