Gjennomført
Forskningsrådet deltar i M-ERA.NET utlysning 2020 med inntil 1 mill. euro for norsk deltagelse.

Vær oppmerksom på at Norge deltar kun innen batteri-relatert forskning. Søknader innen andre temaer vil bli avvist.

Søknaden sendes til M-ERA.NET

Detaljert informasjon om utlysningen samt søknadsportalen finner du her:
M-ERA.NET call2020

Viktige lenker: