Gjennomført

M-ERA-NET for materials research and innovation

Forskningsrådet deltar i M-ERA.NET utlysning 2020 med inntil 1 mill. euro for norsk deltagelse.

Vær oppmerksom på at Norge deltar kun innen batteri-relatert forskning. Søknader innen andre temaer vil bli avvist.

Søknaden sendes til M-ERA.NET

Detaljert informasjon om utlysningen samt søknadsportalen finner du her:
M-ERA.NET call2020

Viktige lenker:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 20.52 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.