Gjennomført

M-era.Net – Co-funded Call2021 - ERA-Net for research and innovation on materials

Forskningsrådet lyser ut inntil 2,5 mill. euro til norske forskere og næringsliv som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid innen materialforskning.

Det kan søkes om prosjektetablering støtte. Se egne PES-utlysninger.

Les mer om utlysningen, søknadsfrister, hvilke land som er med, informasjonsmøter og regler for norske og utenlandske søkere på M-Era.Net nettsider.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. februar 2023, 07.29 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.