Søk nå

Forskningsrådet lyser ut inntil 2,5 mill. euro til norske forskere og næringsliv som vil delta i internasjonalt forskningssamarbeid innen materialforskning.

Det kan søkes om prosjektetablering støtte. Se egne PES-utlysninger.

Les mer om utlysningen, søknadsfrister, hvilke land som er med, informasjonsmøter og regler for norske og utenlandske søkere på M-Era.Net nettsider.