Utlysninger

Innovasjonsprosjekt (1 utlysning)

Bedrifter og offentlig sektor kan søke.

Formålet med søknadstypen er verdiskaping og fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Prosjektene skal bidra til økt konkurranseevne i nytt og eksisterende næringsliv, styrke omstillingsevne i norsk økonomi og offentlig sektor samt å bedre samspill og kunnskapsoverføring på tvers av aktører.

Søknadsfrist
22
mai 2019
Løpende

Denne utlysningen er kun åpen for søkere som etter skisse med frist 10. april er invitert til å søke om forprosjektmidler. Med forprosjektene skal vi kunne fastslå om problemstillingen egner seg godt for et samarbeid gjennom en før-kommersiell anskaffelse.

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Internasjonale utlysninger (1 utlysning)

Søknadsfrist
12
jun 2019

The MoST - RCN Joint Funding Call on Consortium Collaboration on Energy aims to promote academia-industry consortia in both countries to collaborate in the field of environmentally friendly energy.

Miljøvennlig energi og CO2-håndtering

Skisse (2 utlysninger)

Skisser fungerer som en dialog mellom søker og Forskningsrådet for å avklare om en prosjektidé er relevant for en konkret utlysning eller ikke. Skisser kan være både frivillige og obligatoriske, det kommer an på utlysningen den er knyttet til.

Søknadsfrist
12
jun 2019
Løpende

Following up the Memorandum of Understanding between China’s Ministry of Science and Technology and the Research Council of Norway, this joint call asks for industry-oriented proposals for collaborative research projects on digitalisation.

Søknadsfrist
17
jun 2019
Løpende

Skisseutlysningen gir bedrifter mulighet til en uforpliktende dialog med Forskningsrådet i forkant av den planlagte utlysningen av innovasjonsprosjekt i næringslivet med søknadsfrist 25.09.2019.