Studententreprenørskap

Gjennomført
Se Resultat

Formål

STUD-ENT ordningen skal bidra til å styrke entreprenørskapskulturen i universitet og høyskolesektoren ved å mobilisere studenter til å anvende kunnskap de har fått gjennom studiene til å skape nye suksessbedrifter.

Ordningen er tiltenkt unge mennesker i starten av karrieren som ønsker å teste ut egne gründer- og entreprenørskapsevner.

Viktige datoer

03 feb 2021

Åpen for søknad

17 mar 2021

Søknadsfrist

18 jun 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

04 nov 2021

Seneste tillatte prosjektstart

04 feb 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 58 700 000
Tildelte midler
Kr 32 000 000
Mottatte søknader
60
Innvilgede søknader
32

Innvilgede søknader