Støtte til medlemsavgiften for deltakelse i stiftelsen European Open Science Cloud

Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Formålet med utlysningen er å gi støtte til medlemsavgiften for deltakelse i stiftelsen European Open Science Cloud (EOSC Association).

Om utlysningen

Mer informasjon kommer snart.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer snart.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer snart.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer snart.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Forskningsinfrastruktur

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer snart.

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer snart.