Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor hydrogen og ammoniakk

Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Formålet med utlysningen er å etablere et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) som skal arbeide med hydrogenproduksjon fra fornybar kraft gjennom elektrolyse og fra naturgass. Senteret skal arbeide med anvendelse av hydrogen og ammoniakk til energi-, mobilitets- og industriformål.

FME-et skal styrke og koordinere forsknings- og innovasjonsinnsatsen på hydrogenområdet. Det skal bidra til raskere utvikling av konkurransedyktig teknologi og løsninger for produksjon og bruk av hydrogen og ammoniakk.

Viktige datoer

13 okt 2021

Åpen for søknad

24 nov 2021

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om utlysningen

Mer informasjon kommer senere.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer senere.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer senere.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer senere.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer senere.

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer senere.