Gjennomført
Se Resultat

Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

21. februar: kravet til seneste tillatte prosjektstart er endret i denne utlysningen. Seneste tillatte prosjektstart er endret fra 01.12.2021 til 01.08.2021.

20. mars: Søknadsfristen er flyttet fra 6. mai til 20.mai 2020. Krav til prosjektleder er endret.

24.mars: Utlyst beløp er økt.

1. april: Det er gjort en presisering i fratrekksreglene for militærtjeneste.

19. mai: Søknadsfristen er flyttet fra 20. mai til 25.mai 2020.

Viktige datoer

04. mar 2020

Webinar for universiteter og høyskoler

06. mar 2020

Webinar for universiteter og høyskoler

09. mar 2020

Webinar for forskningsinstitutter og andre forskningsorganisasjoner

12. mar 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner med helseforskning

19. mai 2020

Åpen for søknad

25. mai 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. aug 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. jul 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 488 000 000
Tildelte midler
Kr 49 000 000
Mottatte søknader
131
Innvilgede søknader
13
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
314766Institutt for sosialantropologiEmic Sovereignties and Global Intersections: Governance Beyond the State in Iraqi and Syrian KurdistanN/AN/A22.06.2021
315957OSLOMET - STORBYUNIVERSITETETThe Ethics of Contagion: How We Should Respond to the Spread of Infectious DiseasesN/AN/A22.06.2021
315849UNIVERSITETET I BERGENEstablishing the HPF1/PARP1 complex as a potent cancer drug targetN/AN/A22.06.2021
315566UNIVERSITETET I BERGENThe role of exosomes in brain tumor heterogeneity and plasticityN/AN/A22.06.2021
315499Institutt for filosofi og førstesemesterstudierSocial Injustice and Criminal JusticeN/AN/A22.06.2021
315307OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HFUnderstanding the development of resident memory T cells (Trm) in the human small intestine using integrative multiomic approachesN/AN/A22.06.2021
315200Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie, Universitetet i OsloDressed in Stone. Interpreting hunter-gatherer rock art of South Africa through the bodily practice of dress.N/AN/A22.06.2021
315004Senter for materialvitenskap og nanoteknologiRevealing the chemistry of Au(III) n3 allyl complexesN/AN/A22.06.2021
314952Institutt for biologiPREDICT: Increasing the extent, transparency, and impact of predictions of population dynamics.N/AN/A22.06.2021
314818Institutt for musikkvitenskapDovdna: An Inquiry into Lullabies and Sámi Children’s YoiksN/AN/A22.06.2021
314814UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETLinear and Non-linear Response Properties and Spectroscopy of Solids from Relativistic TDDFTN/AN/A22.06.2021
314048Matematisk instituttGabor frames, operator algebras, and quasicrystalsN/AN/A22.06.2021
313727Matematisk instituttSPECTRUM: Graph LearningN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2023, 02:45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.