Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Gjennomført
Se Resultat

21. februar: kravet til seneste tillatte prosjektstart er endret i denne utlysningen. Seneste tillatte prosjektstart er endret fra 01.12.2021 til 01.08.2021.

20. mars: Søknadsfristen er flyttet fra 6. mai til 20.mai 2020. Krav til prosjektleder er endret.

24.mars: Utlyst beløp er økt.

1. april: Det er gjort en presisering i fratrekksreglene for militærtjeneste.

19. mai: Søknadsfristen er flyttet fra 20. mai til 25.mai 2020.

Formål

Formålet er å fremme internasjonal mobilitet og karriereutvikling blant forskere tidlig i karrieren, og bidra til kunnskapsoverføring til norske forskningsmiljøer. Utlysningen retter seg mot forskere på postdoktornivå, som skal tilbringe to år ved en utenlandsk forskningsorganisasjon og det tredje året ved en norsk forskningsorganisasjon. Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle fag- og forskningsområder.

Viktige datoer

04 mar 2020

Webinar for universiteter og høyskoler

06 mar 2020

Webinar for universiteter og høyskoler

09 mar 2020

Webinar for forskningsinstitutter og andre forskningsorganisasjoner

12 mar 2020

Webinar for forskningsorganisasjoner med helseforskning

20 mai 2020

Åpen for søknad

25 mai 2020

Søknadsfrist

01 jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01 aug 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31 jul 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 488 000 000
Tildelte midler
Kr 49 000 000
Mottatte søknader
131
Innvilgede søknader
13

Innvilgede søknader

Prosjektnummer
Prosjekttittel
Organisasjon/bedrift
314766Emic Sovereignties and Global Intersections: Governance Beyond the State in Iraqi and Syrian KurdistanInstitutt for sosialantropologi
315957The Ethics of Contagion: How We Should Respond to the Spread of Infectious DiseasesOSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
315849Establishing the HPF1/PARP1 complex as a potent cancer drug targetUNIVERSITETET I BERGEN
315566The role of exosomes in brain tumor heterogeneity and plasticityUNIVERSITETET I BERGEN
315499Social Injustice and Criminal JusticeInstitutt for filosofi og førstesemesterstudier
315307Understanding the development of resident memory T cells (Trm) in the human small intestine using integrative multiomic approachesOSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
315200Dressed in Stone. Interpreting hunter-gatherer rock art of South Africa through the bodily practice of dress.Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie, Universitetet i Oslo
315004Revealing the chemistry of Au(III) n3 allyl complexesSenter for materialvitenskap og nanoteknologi
314952PREDICT: Increasing the extent, transparency, and impact of predictions of population dynamics.Institutt for biologi
314818Dovdna: An Inquiry into Lullabies and Sámi Children’s YoiksInstitutt for musikkvitenskap
314814Linear and Non-linear Response Properties and Spectroscopy of Solids from Relativistic TDDFTUNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
314048Gabor frames, operator algebras, and quasicrystalsMatematisk institutt
313727SPECTRUM: Graph LearningMatematisk institutt