Studententreprenørskap

Gjennomført
Se Resultat

Forskningsrådet har utvidet STUD-ENT-ordningen. Nå kan studenter på master-, seksårig profesjonsutdannings- og ph.d.-nivå søke.

Formål

STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om prosjektstøtte til studentdrevne forretningsideer, gjerne på tvers av fagfelt. 

Hensikten med STUD-ENT er å bidra til økt studententreprenørskap gjennom å fremme forretningsideer som er nært koblet til lovende forskningsresultater, styrke gjennomføringsevnen til prosjektene samt fremme studenter som rollemodeller for å bygge entreprenørskapskultur ved høyere utdanningsinstitusjoner.

Utdanningssystemet spiller en viktig rolle i å bidra til at unge mennesker blir nyskapende gründere og medarbeidere, og ordningen har derfor en todelt ambisjon:

  1. mobilisere til entreprenørskap blant studenter og bidra til at flere gründere og nye suksessbedrifter baseres på kunnskap studenter har ervervet gjennom studiet
  2. styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren

STUD-ENT er tiltenkt unge mennesker i starten av karrieren som ønsker å teste ut egne gründer- og entreprenørskapsevner. 

Utlysningen er åpen for alle tematiske områder.

Viktige datoer

01 jan 2020

Åpen for søknad

12 feb 2020

Søknadsfrist

13 feb 2020

Kontroll av søknader opp mot formelle krav

28 feb 2020

Eksperter vurderer søknader (trinn 1) - Fjernvurdering

13 mar 2020

Søkere får beskjed om de kommer videre til panelpresentasjon (trinn 2)

24 mar 2020

Ekspertvurdering trinn 2 - Panelpresentasjoner dag 1

25 mar 2020

Ekspertvurdering trinn 2 - Panelpresentasjoner dag 2

15 apr 2020

Beslutning om tildeling av midler gjøres i løpet av april

01 mai 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01 okt 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30 sep 2021

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 45 200 000
Tildelte midler
Kr 17 800 000
Mottatte søknader
46
Innvilgede søknader
18

Innvilgede søknader

Prosjektnummer
Prosjekttittel
Organisasjon/bedrift
311881ModTech: Lyddempere for jaktriflerMohnsenteret for innovasjon og regional utvikling, Høgskulen på Vestlandet
311876Tracking system for strength training at gym facilitiesUNIVERSITETET I STAVANGER
311871EnableMagic - We are creating an open and connect world of Innovation and entrepreneurship through our platform tailored for entrepreneurs.TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur
311864Disputas - An online platform for analysis and critical reflection.Institutt for informatikk
311859Mycroft AS - HSE-enhancing shift schedules through PreferoNORGES HANDELSHØYSKOLE
311850Ntention AS – Modular gesture recognition system for customizable Human Computer Interaction (HCI) in AR/VR applications.Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
311844Tap IT AS - Data-driven maintenance for the food-service industryNMBU Faculty of Science and Technology
311835Polysense - measuring biomarkers in breathInstitutt for elektroniske systemer
311826WAID: Rapid preparedness and delegate sharing in humanitarian aid organisationsInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelse
311825Metaito AS - Factsplat: A customizable intranet for effective navigation of digital tools and services.NTNU
311813Ultrasound transducer production technologyUNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS VESTFOLD
311810Healthy EATS AS - Efficient, High-Quality & Sustainable Food DeliveryUNIVERSITETET I BERGEN
311809Sensorita - Data-Driven Waste ManagementNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
311804RAS Robotics: Autonomous Cleaning Drones for Land-based Fish FarmingInstitutt for industriell Økonomi og Teknologiledelse, NTNU
311803Univance - finding the right wayUNIVERSITETET I OSLO
311800Snowroller AS - Commercialization of a complete circular business model (CCBM) for the fashion industryInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelse
311795Rubato Booking - Digital booking platform connecting artists and music event organizersInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelse
311791SlideDrain AS - Innovative drains for an easy, quick and safe installation.Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse
311780Tryio - Connecting food companies with the right consumers for sensory consumer testingInstitutt for informatikk
311767Ocean Access - Autonomous communication system for remote offshore monitoringInstitutt for industriell økonomi og teknologiledelse