Gjennomført
Se Resultat

Forskningsrådet har utvidet STUD-ENT-ordningen. Nå kan studenter på master-, seksårig profesjonsutdannings- og ph.d.-nivå søke.

Formål

STUD-ENT er Forskningsrådets nasjonale konkurransearena hvor studenter i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner kan søke om prosjektstøtte til studentdrevne forretningsideer, gjerne på tvers av fagfelt. 

Hensikten med STUD-ENT er å bidra til økt studententreprenørskap gjennom å fremme forretningsideer som er nært koblet til lovende forskningsresultater, styrke gjennomføringsevnen til prosjektene samt fremme studenter som rollemodeller for å bygge entreprenørskapskultur ved høyere utdanningsinstitusjoner.

Utdanningssystemet spiller en viktig rolle i å bidra til at unge mennesker blir nyskapende gründere og medarbeidere, og ordningen har derfor en todelt ambisjon:

  1. mobilisere til entreprenørskap blant studenter og bidra til at flere gründere og nye suksessbedrifter baseres på kunnskap studenter har ervervet gjennom studiet
  2. styrke innovasjons- og entreprenørskapskulturen i universitets- og høyskolesektoren

STUD-ENT er tiltenkt unge mennesker i starten av karrieren som ønsker å teste ut egne gründer- og entreprenørskapsevner. 

Utlysningen er åpen for alle tematiske områder.

Viktige datoer

01. jan 2020

Åpen for søknad

12. feb 2020

Søknadsfrist

13. feb 2020

Kontroll av søknader opp mot formelle krav

28. feb 2020

Eksperter vurderer søknader (trinn 1) - Fjernvurdering

13. mar 2020

Søkere får beskjed om de kommer videre til panelpresentasjon (trinn 2)

24. mar 2020

Ekspertvurdering trinn 2 - Panelpresentasjoner dag 1

25. mar 2020

Ekspertvurdering trinn 2 - Panelpresentasjoner dag 2

15. apr 2020

Beslutning om tildeling av midler gjøres i løpet av april

01. mai 2020

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2020

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep 2021

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 45 200 000
Tildelte midler
Kr 17 800 000
Mottatte søknader
46
Innvilgede søknader
18

Innvilgede søknader