Gjennomført

Obligatorisk skisse før søknad til forskningssenter for klinisk behandling

Formål

Denne skisseutlysningen kvalifiserer til å sende inn fullstendig søknad om midler til Forskningssentre for klinisk behandling med søknadsfrist 12. mai 2021. Søkere som ikke har sendt inn en skisse til skissefristen 6. januar 2021, kan ikke søke midler gjennom hovedutlysningen. 

Om utlysningen

Innsendelse av skisse er obligatorisk og første fase i søknadsprosessen til utlysningen Forskningssentre for klinisk behandling (FKB).

Kun søkere som har sendt inn obligatorisk skisse innen skissefristen, er kvalifisert til å søke om midler i den endelige søknadsrunden. FKB-søknader som ikke er basert på skisse sendt inn innen skissefristen, vil bli avvist. 

Forskningsrådet sikter på å starte opp to–tre nye Forskningssentre for klinisk behandling i 2022. 

Søkere må sette seg godt inn i grunnlaget for utlysningen ved å lese dokumentene:

Navn på skisseforslagene, vertsinstitusjon og kontaktperson vil blir distribuert til de som har sendt inn skisse (hvis de har samtykket til det) slik at initiativ til nye Forskningssentre for klinisk behandling kan koordineres der det er hensiktsmessig.   

Skisseutlysningen finnes både på norsk og engelsk (kommer snart). Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Skisse kan sendes inn av godkjente norske forskningsorganisasjoner med tilgang til pasienter.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig
Godkjente forskningsorganisasjoner kan sende inn skisser.

Krav til samarbeidspartnere
Forskningsorganisasjoner, relevante brukerpartnere i norsk offentlig sektor og/eller næringsliv og sivilsamfunnet kan være samarbeidspartnere.

Senteret skal involvere pasienter og/eller pasientorganisasjoner som brukere.

Skissen skal være forankret hos alle samarbeidspartnerne og deres planlagte bidrag må komme frem i skissen.

Utenlandske partneres rolle i prosjektet må komme frem med hensyn til senteret skisserte mål.

Hva kan du søke om støtte til?

Det følger ingen midler med utlysningen av skisser.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Helse

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dette er en løpende utlysning og en skisse kan kun sendes inn én gang (i motsetning til utlysninger med faste søknadsfrister der søknad kan sendes inn mange ganger fram til fristen). Det er denne skissen som blir behandlet.

  • Skissen skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Det skal brukes egen mal for skissen. Denne kan du laste ned nederst i utlysningen.
  • Skissen skal skrives på norsk eller engelsk.
  • Skissebeskrivelsen og kontaktinformasjon skal ikke overskride fem sider. Det vil kun være mulig å laste opp maksimalt fem sider.

Det vil omgående bli gitt automatisk bekreftelse på at skissen er mottatt. Det er søkers ansvar å forsikre seg om at innsendelsen er bekreftet. 

Vurderingskriterier

Hovedhensikten med den obligatoriske skisserunden er å bidra til at søkere ikke legger ned for mye arbeid i søknader som ikke vil oppfylle formelle krav til FKB. Skisserunden vil også være et verktøy for de større institusjonen til å kunne prioritere og sortere sine initiativer og være til hjelp for Forskningsrådet for å tilrettelegge og forberede behandlingen av de endelige søknadene.

 

Behandlingsprosedyre

Skissene vil bli vurdert administrativt i Forskningsrådet og det vil bli gitt en skriftlig tilbakemelding i løpet av januar 2021.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 15:16 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.