Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon om utlysningene og tilgjengelige midler, kommer våren 2020. Det forventes tematisk god bredde på utlysningen. Temaene vil bli annonsert fortløpende fram til endelig utlysning våren 2020.

Formålet med søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Kunnskap og kompetanse som utvikles i prosjektene er åpen, og av grunnleggende og/eller anvendt art – nyttig for brede samfunnsgrupper.

Viktige datoer

05 aug 2020

Åpen for søknad

16 sep 2020

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om utlysningen

Utlysningen retter seg mot samarbeidsprosjekter hvor samarbeidspartnerne deltar aktivt i de deler av prosjektet der deres innsats er avgjørende for prosjektets gjennomføring og resultat.

Utlysningen vil sette krav til hvor mye egeninnsats fra samarbeidspartnerne som skal inngå i prosjektets budsjett og hvor mye av denne egeninnsatsen de må finansiere selv. Når foretak er samarbeidspartnere vil støtten som går til disse være underlagt statsstøtteregelverket.

Du kan lese mer om søknadstypen i "Kompetanse- og samarbeidsprosjekt - veiledningen til søkere".

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i samarbeid med offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner kan søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer våren 2020.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer våren 2020.

Aktuelle temaer for denne utlysningen

Flere temaer vil bli annonsert fortløpende frem mot endelig utlysning våren 2020.

Demokrati, styring og fornyelse

Energi, transport og lavutslipp

Global utvikling

Hav

Helse

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Muliggjørende teknologier

Utdanning og kompetanse

Velferd, kultur og samfunn

Antimikrobiell resistens