Gjennomført
Se Resultat

24. juni: Tekst om ønskede prosjekter etter regjeringens tiltakspakke 3 lagt til prioriteringene 120 millioner til forskning på landbaserte matsystemer og Inntil 150 millioner til bærekraftig bruk og forvaltning av arealer.

Økt beløp på prioriteringene 30 millioner til forskning på sirkulære verdikjeder for produkter som inneholder plast og Inntil 40 millioner til forskning på ressurseffektiv avfallshåndtering og håndtering av farlig avfall.

Justerte prioriterte forskningsbehov på prioriteringen Inntil 40 millioner til forskning på ressurseffektiv avfallshåndtering og håndtering av farlig avfall.

Informasjon om Handelens Miljøfonds rådgivende rolle for prioriteringen 20 millioner til forskning på sirkulære verdikjeder for produkter som inneholder plast lagt til.

Formål

Formålet med søknadstypen er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for kunnskap og forskningskompetanse.

Viktige datoer

30. jun 2020

Åpen for søknad

02. sep 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart

Prosjekter som ikke er startet opp innen denne datoen kan miste eventuell innvilget støtte.

31. mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 4 757 000 000
Tildelte midler
Kr 1 387 000 000
Mottatte søknader
345
Innvilgede søknader
101

Innvilgede søknader