Gjennomført
Se Resultat

Radikalt nyskapende Forskerprosjekt

Viktige datoer

29. jun 2020

Åpen for søknad

02. sep 2020

Søknadsfrist

Desember 2020:

Beslutning om tildeling av forprosjekt

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart forprosjekt

01. jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart forprosjekt

31. okt 2022

Seneste tillatte prosjektslutt forprosjekt

01. jan 2023

Frist for oppstart av hovedprosjekt

31. mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt hovedprosjekt

30. jun 2025

Frist for sluttrapport hovedprosjekt

Viktige datoer

Formål

Formålet med søknadstypen er å gi prosjekter som er radikalt grensesprengende, og som utfordrer eksisterende forskning på et tema eller område, en mulighet for finansiering. Dette kan være prosjekter som skal bruke utradisjonelle tilnærminger eller metoder eller som tar for seg et felts blindsoner. Det kan også være en finansieringsmulighet for prosjekter som ønsker å knytte sammen forskningsfelt som ikke tidligere har hatt noen interaksjon – på tvers av disiplinære skillelinjer. Prosjektene skal være innenfor grunnleggende eller anvendt forskning og kan ha høy risiko.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 79 300 000
Tildelte midler
Kr 13 700 000
Mottatte søknader
41
Innvilgede søknader
7
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
320805UNIVERSITETET I OSLORadically new p-n heterojunction concept for novel photovoltaic, photocatalytic, and electrochemical energy conversionN/AN/A22.06.2021
320796NTNU DET HUMANISTISKE FAKULTETCo-producing energy and climate policies: Justice and equity in sustainability transitionsN/AN/A22.06.2021
320776NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk,NanoIgnite – Nanomaterial Photo Ignition of Carbon Free Fuels in Marine EnginesN/AN/A22.06.2021
320767NORCE Teknologi/Energi VESTLANDMESSENGER-SWE: Online, distributed permanent monitoring system for Ground truthing of Snow Water Equivalent Satellite Data.N/AN/A22.06.2021
320714Senter for materialvitenskap og nanoteknologiSunUP - Solar photochemical H2 production through novel routesN/AN/A22.06.2021
320670Senter for materialvitenskap og nanoteknologiCalcium-Silicon alloy-based all-solid-state batteries (CalSiumbat)N/AN/A22.06.2021
319752INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKKBiofuels via Sorption-Enhanced Fischer-Tropsch SynthesisN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2023, 17:40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.