Formål

Formålet med søknadstypen er å gi prosjekter som er radikalt grensesprengende, og som utfordrer eksisterende forskning på et tema eller område, en mulighet for finansiering. Dette kan være prosjekter som skal bruke utradisjonelle tilnærminger eller metoder eller som tar for seg et felts blindsoner. Det kan også være en finansieringsmulighet for prosjekter som ønsker å knytte sammen forskningsfelt som ikke tidligere har hatt noen interaksjon – på tvers av disiplinære skillelinjer. Prosjektene skal være innenfor grunnleggende eller anvendt forskning og kan ha høy risiko.

Viktige datoer

30. jun 2020

Åpen for søknad

02. sep 2020

Søknadsfrist

Desember 2020:

Beslutning om tildeling av forprosjekt

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart forprosjekt

01. jun 2021

Seneste tillatte prosjektstart forprosjekt

31. okt 2022

Seneste tillatte prosjektslutt forprosjekt

01. jan 2023

Frist for oppstart av hovedprosjekt

31. mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt hovedprosjekt

30. jun 2025

Frist for sluttrapport hovedprosjekt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 79 300 000
Tildelte midler
Kr 13 700 000
Mottatte søknader
41
Innvilgede søknader
7

Innvilgede søknader