Gjennomført
Se Resultat

Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT

24. juni: Tekst om ønskede prosjekter etter regjeringens tiltakspakke 3 lagt til.

Vakttelefon for søknadsfrist 16. september 22 03 72 00 er betjent: mandag 14. september 8-15:00, tirsdag 15. september 8-15:45 og onsdag 16. september kl. 8-13:00.

Viktige datoer

14. mai 2020

Informasjonsmøte Pilot-T

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer til et digitalt informasjonsmøte om årets Pilot-T-utlysning og søknadsprosessen.

20. mai 2020

Informasjonsmøte Pilot-T

Forskningsrådet, Innovasjon Norge og ITS Norge inviterer til et digitalt informasjonsmøte om årets Pilot-T-utlysning og søknadsprosessen.

19. jun 2020

Forskningsrådets prosjektverksted

Forskningsrådets prosjektverksted er et tilbud til aktører som vil lære mer om å strukturere og planlegge et forsknings- og innovasjonsprosjekt.

Meld deg på digitalt prosjektverksted, med mulighet for individuelle samtaler om ditt prosjekt.

05. aug 2020

Åpen for søknad

16. sep 2020

Søknadsfrist

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. mar 2021

Seneste tillatte prosjektstart

29. feb 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med denne Pilot-T-utlysningen er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere over i anvendelse gjennom å utvikle og teste/pilotere teknologier og forretningsmodeller med potensial til å påvirke fremtidens transportsystem slik at det blir mer sikkert, øker fremkommeligheten og/eller reduserer utslipp.

I et Pilot-T-prosjekt skal bedriften i samarbeid med andre aktører fremskaffe ny kunnskap eller benytte eksisterende kunnskap på nye måter eller områder. Pilot-T er et samarbeid mellom Norges forskningsråd og Innovasjon Norge, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

 

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 149 000 000
Tildelte midler
Kr 51 700 000
Mottatte søknader
16
Innvilgede søknader
4
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
321032TRACSENSE ASAirSPEC: a novel pre-flight aircraft icing detection systemN/AN/A22.06.2021
321157DISTRIBUTION INNOVATION ASLast mile 2025 - En last mile-plattform som ved hjelp av AI håndterer den voldsomme veksten i netthandel på en bærekraftig måte.N/AN/A22.06.2021
321146POSTNORD ASNye leveringsløsninger basert på pakkebokser og signaturløs hjemleveringN/AN/A22.06.2021
321090POWERZEEK ASUser-Centric Charging Services for Electric VehiclesN/AN/A22.06.2021
321084PROACTIMA ASStyring av sårbarheter i fremtidens integrerte intelligente transportsystemer (IITS)N/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 15:26 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.