Vakttelefon for søknadsfrist 16. september 22 03 72 00 er betjent: mandag 14. september 8-15:00, tirsdag 15. september 8-15:45 og onsdag 16. september kl. 8-13:00.

Formål

Formålet med utlysningen er å finansiere en møteplass der norske forskningsinstitusjoner kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier om kjønnsbalanse i akademia. BalanseHub vil samle og dele nyttig og nødvendig kunnskap fra forskningsfronten, og være en arena for erfaringsutveksling mellom prosjektene som deltar.

Utlysningen har to prioriteringer (A) Koordinering og ledelse av BalanseHub og (B) Deltagelse i BalanseHub.

Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) har som hovedmål å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Programmet skal støtte forskningsinstitusjonenes arbeid for kulturelle og strukturelle endringer som fremmer likestilling og kjønnsbalanse.

Se mer om mål og tematiske prioriteringer i programplanen.

Viktige datoer

05. aug 2020

Åpen for søknad

16. sep 2020

Søknadsfrist

11. nov 2020

Beslutning om tildeling

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jan 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 21 000 000
Tildelte midler
Kr 14 000 000
Mottatte søknader
16
Innvilgede søknader
15

Innvilgede søknader