Gjennomført
Se Resultat

Nettverksstøtte til å fremme kjønnsbalanse i norsk forskning

Vakttelefon for søknadsfrist 16. september 22 03 72 00 er betjent: mandag 14. september 8-15:00, tirsdag 15. september 8-15:45 og onsdag 16. september kl. 8-13:00.

Viktige datoer

05. aug 2020

Åpen for søknad

16. sep 2020

Søknadsfrist

11. nov 2020

Beslutning om tildeling

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jan 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å finansiere en møteplass der norske forskningsinstitusjoner kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier om kjønnsbalanse i akademia. BalanseHub vil samle og dele nyttig og nødvendig kunnskap fra forskningsfronten, og være en arena for erfaringsutveksling mellom prosjektene som deltar.

Utlysningen har to prioriteringer (A) Koordinering og ledelse av BalanseHub og (B) Deltagelse i BalanseHub.

Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) har som hovedmål å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Programmet skal støtte forskningsinstitusjonenes arbeid for kulturelle og strukturelle endringer som fremmer likestilling og kjønnsbalanse.

Se mer om mål og tematiske prioriteringer i programplanen.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 21 000 000
Tildelte midler
Kr 14 000 000
Mottatte søknader
16
Innvilgede søknader
15
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
321143DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETRekruttering av kvinner til faste vitenskapelige stillingerN/AN/A22.06.2021
321123Institutt for fysikkQuSpin BalanseN/AN/A22.06.2021
321113Psykologisk instituttKjønnsbalanse og mangfold ved psykologisk institutt, UiON/AN/A22.06.2021
321109NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTTNUPISPOKEN/AN/A22.06.2021
321095HØGSKULEN I VOLDAKvinneløftetN/AN/A22.06.2021
321091Institutt for geografiBalanseHub Senter for klima og energiomstillingN/AN/A22.06.2021
321087UiT Norges arktiske universitet, IVT-fakultetetJenter overtar IVT-fakultetet på UiT (JoI-UiT)N/AN/A22.06.2021
321075FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGIBedre Balanse i InformatikkN/AN/A22.06.2021
321069DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETTowards Gender Balance through Knowledge Based Cultural Change and ActionsN/AN/A22.06.2021
321068AVDELING FOR HELSE OG VELFERDFra "best i klassen" til systematisk arbeid for kjønnsbalanseN/AN/A22.06.2021
321064HØGSKOLEN I INNLANDETBalanseINN - kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger ved Høgskolen i InnlandetN/AN/A22.06.2021
321040SIMULA RESEARCH LABORATORY ASHiddenFigures - Veien til et inkluderende forskningsmiljøN/AN/A22.06.2021
321031UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETImplisitt: Avdekking av Kjønnspartiskhet i akademia med fokus på filosofi.N/AN/A22.06.2021
320965Institutt for foretaksøkonomiCHALLENGE: Meeting the Challenge to Change the Culture at NHHN/AN/A22.06.2021
320923INSTITUTT FOR FREDSFORSKNINGSaying Yes and No: The gender dimension of everyday choices in academiaN/AN/A22.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 01:51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.