Nettverksstøtte til å fremme kjønnsbalanse i norsk forskning

Gjennomført
Se Resultat

Vakttelefon for søknadsfrist 16. september 22 03 72 00 er betjent: mandag 14. september 8-15:00, tirsdag 15. september 8-15:45 og onsdag 16. september kl. 8-13:00.

Formål

Formålet med utlysningen er å finansiere en møteplass der norske forskningsinstitusjoner kan bli oppdatert på nye ideer, metoder og teorier om kjønnsbalanse i akademia. BalanseHub vil samle og dele nyttig og nødvendig kunnskap fra forskningsfronten, og være en arena for erfaringsutveksling mellom prosjektene som deltar.

Utlysningen har to prioriteringer (A) Koordinering og ledelse av BalanseHub og (B) Deltagelse i BalanseHub.

Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE) har som hovedmål å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak. Programmet skal støtte forskningsinstitusjonenes arbeid for kulturelle og strukturelle endringer som fremmer likestilling og kjønnsbalanse.

Se mer om mål og tematiske prioriteringer i programplanen.

Viktige datoer

05 aug 2020

Åpen for søknad

16 sep 2020

Søknadsfrist

11 nov 2020

Beslutning om tildeling

01 jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01 jan 2021

Seneste tillatte prosjektstart

31 des 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 21 000 000
Tildelte midler
Kr 14 000 000
Mottatte søknader
16
Innvilgede søknader
15

Innvilgede søknader

Prosjektnummer
Prosjekttittel
Organisasjon/bedrift
321143Rekruttering av kvinner til faste vitenskapelige stillingerDET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET
321123QuSpin BalanseInstitutt for fysikk
321113Kjønnsbalanse og mangfold ved psykologisk institutt, UiOPsykologisk institutt
321109NUPISPOKENORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTT
321095KvinneløftetHØGSKULEN I VOLDA
321091BalanseHub Senter for klima og energiomstillingInstitutt for geografi
321087Jenter overtar IVT-fakultetet på UiT (JoI-UiT)UiT Norges arktiske universitet, IVT-fakultetet
321075Bedre Balanse i InformatikkFAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI
321069Towards Gender Balance through Knowledge Based Cultural Change and ActionsDET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET
321068Fra "best i klassen" til systematisk arbeid for kjønnsbalanseAVDELING FOR HELSE OG VELFERD
321064BalanseINN - kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger ved Høgskolen i InnlandetHØGSKOLEN I INNLANDET
321040HiddenFigures - Veien til et inkluderende forskningsmiljøSIMULA RESEARCH LABORATORY AS
321031Implisitt: Avdekking av Kjønnspartiskhet i akademia med fokus på filosofi.UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET
320965CHALLENGE: Meeting the Challenge to Change the Culture at NHHInstitutt for foretaksøkonomi
320923Saying Yes and No: The gender dimension of everyday choices in academiaINSTITUTT FOR FREDSFORSKNING